BẢNG GIÁ HOSTING LINUX

PI01

50.000 Đ1 tháng
50.000 Đ1 tháng
 • 500MB DUNG LƯỢNG
 • 10GB BĂNG THÔNG
 • 01 ADDON DOMAIN
 • 10 SUBDOMAIN
 • 01 SQL

PI02

100.000 Đ1 tháng
100.000 Đ1 tháng
 • 1GB DUNG LƯỢNG
 • 20GB BĂNG THÔNG
 • 03 ADDON DOMAIN
 • 20 SUBDOMAIN
 • 03 SQL

PI02

190.000 Đ1 tháng
190.000 Đ1 tháng
 • 2GB DUNG LƯỢNG
 • 40GB BĂNG THÔNG
 • 05 ADDON DOMAIN
 • 30 SUBDOMAIN
 • 05 SQL

PI04

270.000 Đ1 tháng
270.000 Đ1 tháng
 • 3GB DUNG LƯỢNG
 • 70GB BĂNG THÔNG
 • 10 ADDON DOMAIN
 • 120 SUBDOMAIN
 • 10 SQL

PI05

400.000 Đ1 tháng
400.000 Đ1 tháng
 • 5GB DUNG LƯỢNG
 • 160GB BĂNG THÔNG
 • 12 ADDON DOMAIN
 • 60 SUBDOMAIN
 • 12 SQL

PI06

590.000 Đ1 tháng
590.000 Đ1 tháng
 • 10GB DUNG LƯỢNG
 • 500GB BĂNG THÔNG
 • 35 ADDON DOMAIN
 • 400 SUBDOMAIN
 • 35 SQL

PI07

800.000 Đ1 tháng
800.000 Đ1 tháng
 • 16GB DUNG LƯỢNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG
 • 180 ADDON DOMAIN
 • KHÔNG GIỚI HẠN SUBDOMAIN
 • 180 SQL

PI08

1.300.000 Đ1 tháng
1.300.000 Đ1 tháng
 • 30GB DUNG LƯỢNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG
 • 300 ADDON DOMAIN
 • KHÔNG GIỚI HẠN SUBDOMAIN
 • 300 SQL

*Giá trên chưa bao gồm VAT và áp dụng cho kỳ hạn thanh toán 12 tháng. Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác.